Hari Raya Pondok Daun

Apa Itu Hari Raya Pondok Daun Untuk Orang Israel

Hari Raya Pondok Daun

Hari Raya Pondok Daun Israel

Apa Itu Hari Raya Pondok Daun

Perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen. Pada perayaan itu orang tinggal dalam pondok daun sebagai peringatan akan zaman pengembaraan dalam padang belantara (Im 23:33-44). Pada zaman Perjanjian Baru hari raya itu masih dikenal (Yoh 7:2).
Perayaan ini berlangsung delapan hari lamanya untuk memperingati zaman ketika orang-orang Yahudi mengembara di padang gurun dan tinggal dalam kemah-kemah. Perayaan ini mulai tanggal 15 bulan Tisyri, yaitu hari yang dekat dengan tanggal 6 Oktober.
Ibrani khag hasukkot (Im 23:24; Ul 16:13) atau khag ha'asif (Kel 23:16; 34:22). Salah satu dari tiga pesta besar Yahudi, yg dirayakan dari tgl 15-22 bulan ke-7. Inilah akhir tahun ketika panen dituai, dan merupakan salah satu dari pesta ketika setiap lelaki harus muncul di hadapan Tuhan (Kel 23:14-17; 34:23; Ul 26:16). Pesta itu sangat meriah (Ul 16:14). Nama 'hari raya pondok daun' berasal dari kebiasaan bahwa setiap orang Israel harus diam di pondok yg dibuat dari cabang dan daun selama 7 hari pesta itu (Im 23:42).
Selama 7 hari pesta itu korban-korban dipersembahkan. Pada hari pertama 13 lembu jantan dan binatang-binatang lain, setiap hari jumlahnya dikurangi sampai pada hari ketujuh 7 ekor lembu jantan dikorbankan. Pada hari ke-8 diadakan perkumpulan khidmat, yg dipersembahkan seekor lembu jantan, seekor kambing jantan, dan 7 ekor anak domba (Bil 29:36). Yoh 7:37 menyebut hari ini 'puncak perayaan itu'.

Pesta ini yg ditetapkan oleh Allah tidak pernah terlupakan. Diadakan pada waktu Salomo (2 Taw 8:13), Hizkia (2 Taw 31:3; bnd Ul 16:16) dan sesudah Pembuangan (Ezr 3:4; Za 14:6, 18-19). Upacara penumpahan air yg diadakan dalam pesta ini sesudah zaman Pembuangan, dan yg dicerminkan dalam pengumuman Yesus di Yoh 7:37 dab, tidak ditetapkan dalam Pentateukh. Upacara ini mengakui bahwa hujan merupakan pemberian Tuhan yg dibutuhkan supaya tanah subur (bnd Za 14:17; 1 Sam 7:6). Pesta ini mengingatkan orang Yahudi akan keluaran dari Mesir dan pengembaraan Israel di padang gurun pada saat mereka tinggal di pondok (Im 23:43). Tapi ini tidak merupakan bukti bahwa suatu pesta berlatar belakang agraris telah diubah menjadi pesta yg bersifat historis. Malah, pesta ini menunjukkan bahwa kehidupan Israel didasarkan pada penebusan yg pada akarnya berarti pengampunan dosa. Hal ini membedakan pesta ini dari pesta-pesta negeri tetangga, yg akarnya terletak dalam dongeng-dongeng mengenai tindakan ilahi.

Hari raya pondok daun, hari raya pondok daun orang israel, pondok daun, hari raya orang israel, pesta pondok daun, khotbah hari raya pondok daun,
hari raya pondok daun dirayakan oleh orang, pondok daun kalasey, pondok daun restaurant, hari raya pondok daun 2016 dan 2017, hari raya yahudi 2016 dan 2017, hari raya tujuh minggu

No comments:

Post a Comment

Feed and RSS